ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

trssNSu

   

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

   

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2566

   

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชุมรวมพักอาศัย ระดับ 3-4

20-12-65-001

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชุมรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 คลิก

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

 01-12-65

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) คลิก

 

   

กิจกรรม / โครงการ

   

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่

02-24-11-65-02

เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

 

   

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ในสถานการณ์ COVID-19

   

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสสายพันธ์ุใหม่ (COVID - 19)

89774733 248741729487083 7813078259167395840 n

   

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

1111 -Resize

>>>>>รายชื่อบุลลากร คลิก <<<<<

 

   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตรวจเยี่ยมโรงเรียน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตรวจเยี่ยมโรงเรียน

 

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง โดยมีการเข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากร เพื่อนำเสนอทิศทางการบริหาร การมอบนโยบายให้กับบุคลากร และการพูดคุยถึงปัญหาต่างๆในการทำงาน ณ ห้องประชุมศรีตรัง

 

120265634 3551202978279893 453356311329174351 o

 

120468406 3551203374946520 6280075595211937781 o

 

120299078 3551203104946547 6160935546529673441 o

 

120352773 3551203434946514 4064128114901257415 o

 

120337917 3551203108279880 4502447197972695951 o

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง