ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานยานพาหนะ

 

driver1

driver2driver3 newdriver4 

 

ภาระงานยานพาหนะ

1      จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ

 

2.      จัดบริการยานพาหนะให้ข้าราชการ และนักเรียน

 

3.      ดูแลซ่อมแซม และตรวจสอบยานพาหนะให้ใช้งานได้เป็นปกติ

 

4      เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อทะเบียนรถยนต์ ประกันภัย ตลอดจนรวบรวมสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกเดือน

 

5.      ประสานงานในการเสนอซ่อมยานพาหนะ

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง