ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

ข้าราชการ

  0052

สิบเอกเฉลิมพล หนูหลง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

2  

นางทิพย์ฤดี ภูมิวงศ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

08

 

 นายวิชัยรัตน์ นาทุ่งนุ้ย ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

09

 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

10

 

 

 นางชุติกาญจน์ จันทะพา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

11

 

นายนรวิตร์ มณีภักดี  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

12

นางสาวจุฑารัตน์ สองสี ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

13

 นางชนิดา สาโยธา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

14

 

นายวิชัย สรายุทธิพงทอง ตำแหน่ง ครู

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง