ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผลการแข่งขัน / สรุปผล  

   

ผลงานครู  

   

สื่อ บทเรียน นวัตกรรม  

   

สถานที่ตั้ง     : ๔๔ หมู่ ๑ เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ๙๒๑๔๐

โทรศัพท์       : ๐ – ๗๕๒๐ - ๔๗๑๕ - ๗

โทรสาร         : ๐ – ๗๕๒๐ - ๔๗๑๖  

เว็บไซต์         : www.trss.ac.th    

E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง