ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

ติดต่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง     : 44 หมู่ 1 เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

โทรศัพท์       : 075-2047157

โทรสาร         : 075-204716

เว็บไซต์         : www.trss.ac.th    

E-mail  Address :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Map01 - resize

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง