ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

08

     มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

     ๑)  วางแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
     ๒)  ให้คำปรึกษาในเรื่องการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษากับทุกฝ่าย
     ๓)  รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีเตรียมรับการตรวจและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง