ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

                 director 3

                  director name

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาครั้งที่ 25 "Trang Games"

trang games 25

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ

1

   

กิจกรรมวันมาฆบูชา

Makapuja 2

   

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย

trang games meeting1 fixed

   

การทดสอบสมรรถภาพและทักษะทางด้านกีฬา

Students test 3

   

โครงการเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี

scout2 2566

   

กิจกรรม / โครงการ

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

   

ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

   
×

เกิดข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้
   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง