ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผลการแข่งขัน / สรุปผล  

   

ผลงานครู  

   

สื่อ บทเรียน นวัตกรรม  

   

ห้องเรียนครู มิณฐ์ณภัทร์ สิงห์สุขุม (ครูมิ้งค์)

 รายวิชา /ชื่อเรื่อง   ชั้นมัธยมศึกษา  เข้าดูเนื้อหา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ม.1 คลิก 
     
     
     
     
     
     

 

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง