ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ห้องเรียนครู มิณฐ์ณภัทร์ สิงห์สุขุม

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

****************กิจกรรมร่วมในรายวิชาการงาน**********************

1. โครงการประกวดโครงงาน 8 กลุ่มสาระ -----คลิก-----

2. โครงงานศิลปะ -----คลิก-----

 

 

เว็บไซต์ห้องเรียนKrumink  : https://sites.google.com/view/kruminnaphat/หน้าแรก

 

ครูมิณฐ์ณภัทร์ สิงห์สุขุม

 YouTube :ช่อง KruMinnaphat

 TikToK : @Kruminkchukerd

 

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง