ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผลการแข่งขัน / สรุปผล  

   

ผลงานครู  

   

สื่อ บทเรียน นวัตกรรม  

   

ผู้ฝึกสอน(Click)

จำนวนนักกีฬา

สนามฝึกซ้อม

บรรยากาศการฝึกซ้อม(Click)

บรรยากาศการแข่งขัน

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง