ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

trssNSu

   

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

   

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2566

   

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชุมรวมพักอาศัย ระดับ 3-4

20-12-65-001

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชุมรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 คลิก

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

 01-12-65

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) คลิก

 

   

กิจกรรม / โครงการ

   

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่

02-24-11-65-02

เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

 

   

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ในสถานการณ์ COVID-19

   

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสสายพันธ์ุใหม่ (COVID - 19)

89774733 248741729487083 7813078259167395840 n

   

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

1111 -Resize

>>>>>รายชื่อบุลลากร คลิก <<<<<

 

   

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 2563

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 2563

 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังได้จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมพิธีสงฆ์ พิธีทางศาสนาพุทธ ณ โรงอาหารชั้น 2 และพิธีทางศาสนาอิสลาม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มีการมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโค้ชกีฬา และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

 

 

 

117971389 3435374179862774 739821746337446449 o

117893246 3435365226530336 8698784145648089635 o

117965043 3435371463196379 7968570486051889591 o

118349387 3435371186529740 3308674030979345662 o

118359980 3435374279862764 8940075683818944262 o

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง